دایره پنج شنبه ها از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

پشت صحنه برنامه دایره


تهیه كننده : مجتبی حسنی
گوینده : فاطمه امجدیان
هماهنگی : فرزاد محمدی
آیتم ساز: مریم ابوالحسنی

1401/06/14
|
11:22

دسترسی سریع
دایره