خانه ام همین جاست پنج شنبه از ساعت 15:00 به مدت 30 دقیقه

خانه ام همین جاست

قدم ها، شروع سفرها هستند؛ قدم هایی كه به پیش می روند، پستی ها و بلندی ها، سختی ها و آسانی ها را احساس می كنند.

و گاهی برای حفظ پرچم باید سفر كرد.

1395/06/15
|
15:49

موضوع این هفته سفر است سفرهایی كه امكان داشت بی بازگشت باشه سفرهایی كه هر كدام درس هایی برای زندگی دارند در این برنامه آقای حسینی نصر به معرفی یكی از كتاب ها در حوزه دفاع مقدس می پردازیم خانم اله دانه راوی باغ موزه دفاع مقدس به تشریح عملیات شهید مدنی می پردازند

دسترسی سریع
خانه ام همین جاست