خانه ام همین جاست پنج شنبه از ساعت 15:00 به مدت 30 دقیقه

خانه ام همین جاست

فرهنگ ایستادگی دوران دفاع مقدس

1395/06/09
|
11:22

هر چند جنگ هشت سال طول كشید، هر چند خسارت های جانی و مالی زیادیُ بهمون تحمیل كرد و هر چند زخم های زیادیُ به دل این خانه نشوند ولی بركت های زیادی هم برامون داشت! «مثل اینكه كمك كرد تا مقاومت خودمونُ به خودمون نشان بدیم» این جنگ، تنها جنگی بود كه حتی یك وجب از خاك این خانه به دست غریبه ها نیفتاد. این پیروزی نتیجه ی ایستادگی ما بود./

دسترسی سریع
خانه ام همین جاست