یك پرونده یك روایت سه شنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 45 دقیقه

دستگیری یكی از بزرگترین باندهای زورگیر پایتخت

اعضای یكی از بزرگترین باندهای زورگیران پایتخت دستگیر شدند

1395/01/31
|
16:17

علی و حامد از سركردگان یكی از بزرگترین باندهای گردنبندزنی ، كیف قاپی و زورگیری پایتخت كشور هستند كه چندی پیش توسط كارآگاهان پلیس آگاهی تهران دستگیر شد. در یك پرونده یك روایت 31 فروردین 95 ساعت 21 گفتگو با آنان را بشنوید.

دسترسی سریع
یك پرونده یك روایت