چهارسو شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:00 به مدت 40 دقیقه

جای خالی مهران دوستی

دوم خرداد ماه دومین سالگرد درگذشت اسناد فقید مهران دوستی بود. ویژه برنامه ""چهارسو"" به مرور خاطرات صدای ماندگار رادیو پرداخت.

1396/03/06
|
14:59

دسترسی سریع
چهارسو