جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 05:30 به مدت 1:30

تیم جدید جوان ایرانی سلام

یك هفته درمیان با تیم جدید جوان ایرانی سلام همراه باشید.

تهیه كننده: نیره مرادحاصلی
گزارشگر: هانیه جوادی‌منش
گوینده: فاطمه صداقتی

1398/12/06
|
9:36
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام