جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

جوان ایرانی سلام

تهیه کننده: خانم یساقی، کارشناس هواشناسی: آقای مهندس اصغری، صدابردار: آقای هادی ابوالفضلی، هماهنگی:آقای محمدی، ا رتباطات: آقای حسن معین

1396/02/23
|
13:52
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام