جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 05:30 به مدت 1:30

عوامل برنامه جوان ایرانی سلام

یك صبح خوب در كنار برنامه جوان ایرانی سلام. همراه با گوینده برنامه (پیمان طالبی) گوینده بخش خبر (امین قاسمی‌فر) و گوینده بخش ورزشی (امیرحسین بابازاده)

1398/10/04
|
11:25
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام