جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

تیم صبحگاهی شبکه جوان

هر روز صبح با تیم سرحال و پر نشاط شبکه جوان ... زهرا یساقی - عصمت باپیران - مهندس اصغری - پیمان طالبی - محدثه صارمی

1397/11/28
|
14:13
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام