اخبار هر روز از ساعت 6:30 - 8:30 - 13:30 - 18:30 به مدت متغیر

پشت صحنه ویژه برنامه "نمایشگر"

ویژه برنامه "نمایشگر" |

افزایش سواد رسانه‌ای مخاطبان برای مقابله با آرایش جنگی رسانه‌های معاند|

تهیه كننده: مجتبی امیری
كارشناس مجری: داریوش چیوایی
كارشناس: محمد لسانی (مدرس سواد رسانه ای)|

1401/07/17
|
10:23

دسترسی سریع
خبر