اخبار هر روز از ساعت 6:30 - 8:30 - 13:30 - 18:30 به مدت متغیر

مدیر تولید و تامین رادیو جوان خانم شیرین از برگزاری كارگاه نویسندگی جوانان برای رادیو جوان خبر داد.

با همكاری روابط عمومی و واحد تولید و تامین؛ كارگاه نویسندگی ادامه دارد.علاقه مندان می توانند با شماره 22167787 تماس بگیرند و در جلسات بعدی این كارگاه شركت كنند.

1401/05/31
|
17:5
دسترسی سریع
خبر