شیفت خلوت شنبه تا سه شنبه از ساعت 20:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

شيفت خلوت

بهترین گزینه برای درمان رفلاكس معده

گفتگو با دكتر ایرج خسرو نیا متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش در برنامه شیفت خلوت

1401/11/30
|
07:21
|

دكتر خسرو نیا در این برنامه در ابتدا در مورد رفلاكس معده صحبت كردند و گفتند:

رفلاكس بیماری طبیعی نیست. هنگامی كه دریچه بین نای و مری مختل می شود فرد دچار رفلاكس معده شده و بخاطر ترسم اسید و با این بحران مواجه می شود.نخوردن آب زیاد می تواند در درمان این بیماری موثر باشد.
دكتر خسرو نیا در ادامه گفتند:
بهترین گزینه برای درمان رفلاكس در كنار مصرف دارو، پرهیز غذایی و رژیم درست است. چرا كه صرفا مصرف دارو نمی تواند مؤثر واقع شده و به درمان رفلاكس معده كمك كند.

دسترسی سریع
شیفت خلوت