جمعمون جَمعه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 45 دقیقه

دروغ گفتن نشانه فرار از واقعیت هاست

دكتر زهره شفیعی، كارشناس ارشد مشاور خانواده و روانپزشك در گفتگو با برنامه «جمعمون جمعه» اظهار كرد: در نخست، خالی بستن یا همان دروغ گفتن،نشانه فرار هست، فرار از واقعیت ها و حتی فرار از خودشان است.

1401/12/09
|
14:00
|


زهرا شفیعی افزود: این افراد به شدت شكننده هستند و خیلی شدید از واقعیت ها فرار می كنند، معمولا برای نشان دادن خودشان این كارها را انجام می دهند و افرادی ترسو هستند، می ترسند از اینكه دیگران واقعیت درون آنها و یا كارهایشان را متوجه و طرد و به شدت تنبیه شوند.

زهرا شفیعی ادامه داد: شاید در ظاهر این افراد یك ظاهری با اعتماد به نفس داشته باشند، اما از درون بسیار شكننده و ضعیف هستند. افرادی كه واقعیت ها را نمی بینند و دائما دروغ می گویند، معمولا امنیت را در خانواده از بین می برند. یعنی مدام از دیگران می ترسند. از اینكه اگر حرفی را میزند، آن امنیت و اعتماد دیگر وجود ندارد. در یك جاهایی هم شاید یه روی آن طرف مقابل نیاورند، ولی همیشه او را ضعیف می بینند و حتی در مواقعی كه در رابطه عاطفی و ازدواج هستند، همسر شاید آنطور كه باید باشد، به عنوان یك تكیه گاه یا حامی آن فرد را قبول ندارد.

دكتر شفیعی درباره اینكه كودكان كه در كانون خانواده تربیت می شوند، خالی بندی یا همان دروغ را یك مضیت یا یك ارزش ندانند، عنوان كرد: هرجایی كه ما پدر و مادر كنترلگر و سرزنشگر را در رابطه مشاهده می كنیم، معمولا بچه ها ممكن است در یك جاهایی دروغ بگویند و از واقعیت دوری كنند. صرفا برای اینكه از سرزنش فرار كنند. آن صداقت را ندارند و می ترسند كه اگر پدر و ‌مادر خطاها و اشتباهاتشان را را ببینند، بلافاصله آن ها را طرد می كنند .

زهرا شفیعی اضافه كرد: زمانی ما می توانیم ریشه یابی كنیم و از ریشه بخواهیم یك سری از رفتارها را اصلاح كنیم، سطح صدای كنترلگر و سرزنشگر ، پدر یا مادر در یك جاهایی در یك خانواده پایین بیاید، ولی در قبال آن صداقت ارزش پیدا كند.


دكتر زهرا شفیعی تأكید كرد: از همه مهم تر اینكه ما در مقابل فردی كه الان به شدت دروغ می گوید و از واقعیت فرار می كند، شروع نكنیم به اثبات كردن دروغ آن فرد، لذا هرچه قدر كه ما دروغش را اثبات كنیم، مشاهده خواهیم كرد كه بیشتر در این دور و چرخه معیوب می افتد، ما هم نمی توانیم روی حرف هایش حساب باز كنیم و باید این بی اعتمادی و عدم حساب كردن را خیلی راحت به او بگوییم. اما آن برنامه ریزی كلی را كه می خواهیم روی این فرد داشته باشیم، در یك جاهایی نمی توانیم داشته باشیم ،درسته شاید تنهاتر شویم، اما در نتیجه آن فرد خودش متوجه خواهد شد دیگر آن حسابی كه دیگران روی او باز می كردند را نمی تواند داشته باشد.

دسترسی سریع
جمعمون جمعه