دال شنبه -چهارشنبه از ساعت 12:15 به مدت 30 دقیقه

كشت و صنعت نیشكر هفت تپه

یكی از مدیران سابق سازمان خصوصی سازی عدم نظارت را عامل اصلی مشكلات شركت نیشكر هفت تپۀ خوزستان برشمرد.

1399/05/12
|
14:39
|

پس از اعتراضات گستردۀ كارگران شركت كشت و صنعت نیشكر هفته تپه در ماه‌های گذشته، برنامۀ دال رادیوجوان در گفتگویی تلفنی با یكی از مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی به بررسی مشكلات این شركت پرداخت.

در برنامۀ دال آقای چگینی، خصوصی سازی را یكی از بازوان پرتوان قدرت‌های برتر اقتصاد پیشرفته در دنیا دانست و گفت: جداكردن اقتصاد از دولت‌ها و واگذاری آن به بخش خصوصی با كاهش تصدی‌گری دولت و بهره‌وری بالا، دو مشخصۀ خصوصی سازی است كه اگر رعایت شود اقتصاد گرفتار در دست دولت را رها می‌كند.

‌معاون سابق سازمان خصوصی سازی یكی از مشكلات عمده بر سر راه شركت هفت تپه را واگذاری بی‌ضابطه و فاقد نظارت دانست و گفت: اگر در همه جای دنیا واگذاری‌ها صورت می‌گیرد، متعاقب آن نظارت‌ها هم تشدید می‌شود، اما متاسفانه در كشور خلا نظارتی بسیار مشهود است. معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی با ذكر مثالی از شوروی سابق نیز افزود: شوروی بحران زده كه اقتصادی زمین‌گیر و فلج داشت، توانست پس از سال‌ها با واگذاری شركت‌های تابعۀ دولتی به بخش خصوصی تصدی‌گری را كم و شركت‌ها را در اروپا موفق كند.

برنامۀ دال هر روز به تهیه‌كنندگی زهره عبدالرحیم و گویندگی هستی‌دخت توكل با مرور خبرهای روز كشور از رادیوجوان پخش می‌شود.

دسترسی سریع
دال