خط آزاد شنبه تا چهار شنبه از ساعت 17:00 به مدت 90 دقیقه

وضعیت تالاب های كشور مناسب نیست

مدیركل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها: «تالاب‌ها دامنه وسیعی از زیستگاه‌ها را شامل می‌شوند و می‌توانند در نواحی خشك یا ساحلی وجود داشته باشند.»

1401/10/18
|
09:38
|

آرزو اشرفی زاده، مدیركل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها در گفت‌وگو با برنامه خط آزاد، با تایید بر اینكه مرداب‌ها نوعی تالاب هستند، گفت: «تالاب‌ها گستره وسیعی از دریاچه‌های دائمی، دریاچه‌های فضلی و ... دارند و مرداب‌ها هم شامل آن هستند.»

وی درباره فواید تالاب‌ها گفت: «تالاب‌ها زیستگاه بسیار مناسبی برای چرخه حیات وحش و اكولوژیك هستند كه زیستگاه بسیاری از جانوران، پرندگان، ماهی‌ها و دوزیستان است.»

اشرفی زاده درباره وضعیت كلی تالاب‌ها گفت: «تالاب‌های داخلی كشور مانند تالاب بختگان و گاوخونی، به دلیل محدودیت منابع آبی و خشكسالی و عدم تامین حقابه، وضعیت خوبی ندارند.

از طرفی تالاب‌ها در انتهای حوضه آبخیز هستند كه تمام آب را از اطراف در خود دارند. وقتی آب مناسب از نظر كیفیت وجود نداشته باشد و وارد تالاب شده، وضعیت آنها نامناسب می‌شود.»

گفتنی است تالاب‌ها همواره نقش مهمی در اكوسیستم دارند و چنانچه حفظ نشوند، طبیعت آسیب فراوان می‌بیند.

پالودن آب از هر نوع ناخالصی شامل آلاینده‌های شیمیایی و سمی و رسوبات، ذخیره آب، تغذیه آبخوان‌های زیرزمینی، كنترل سیلاب، حفاظت در برابر طوفان و فرسایش و بادشكن و نهایتاً پناهگاهی برای انواع گیاهان و جانوران نقشی است كه نظیر آن را در هیچ یك از اكوسیستم‌های روی كره زمین به صورت یكپارچه نمی‌توان یافت.

دسترسی سریع
خط آزاد