خط آزاد شنبه تا چهار شنبه از ساعت 17:00 به مدت 90 دقیقه

مناسب سازی برای دسترسی معلولین به فضاهای شهری كند است

12 آذر، روز جهانی معلولان سبب شد تا در برنامه خط آزاد رادیو جوان، با محمد موسی زاده، جانشین رئیس دبیرخانه مناسب‌سازی كشور، گفت‌وگو شود.

1401/09/15
|
09:56
|

موسی زاده درباره اینكه چقدر فضای شهری برای حضور معلولان در شهر و تعاملات اجتماعی آنها آماده است، گفت: «فضاهای شهری ما برای دسترسی معلولین با استاندارهای لازم خیلی خیلی زیاد فاصله دارد.

با وجد آنكه قانون حمایت از معلولان اولین بار در سال 1383 تصویب شد و همه دستگاه‌ها و شهرداری‌ها را ملزم به مناسب سازی كرد و در سال 1396 كه مجدد بازنگری شد و الزامات قانونی بیشتری در قبال این موضوع اعمال شد، ما همچنان با اجرای قوانین و استانداردهای مناسب‌سازی اماكن عمومی و محیط‌های شهری فاصله داریم.»

موسی زاده درباره علت این اتفاق گفت: «بخش اصلی آن به بحث مشكلات این سال‌ها و كمبود منابع اعتباری مربوط می‌شود و بخشی هم به نگاه مدیران برمی‌گردد كه مناسب‌سازی را در اولویت اصلی قرار نداده‌اند.»

وی تصریح كرد: «بودجه با عناوین مختلف، تامین اعتبار می‌شود. در بحث مناسب‌سازی نیز موضوع خاصی مطرح نشده و به طور كلی به آن اعتبار تخصیص داده نشده. و قانون‌گذار گفته كه نیازی به این موضوع ندارد. چون همه دستگاه‌ها را طبق ماده 2 مكلف كرده تا از محل اعتبارات سالیانه دستگاه، بحث مناسب‌سازی را انجام دهند.

اما شهرداری‌ها یك سرفصل‌هایی دارند و به آنها ردیف اعتباری تعلق می‌گیرد و آنها كارهایی را در این راستا شروع كرده‌اند.»

جانشین رئیس دبیرخانه مناسب‌سازی كشور با تایید اینكه بعضی از خدمات برای معلولین مانند سطح شیبدار احتیاج به بودجه خاصی ندارد، گفت: «ما از استانداردهای جهانی بسیار عقبیم و فقط در ساختمان‌های اداری رشد دسترسی معلولین داشته‌ایم و این باید به تمام اماكن عمومی تعلق داشته باشد.

حركت‌هایی شروع شده، اما بسیار كند است و ما در دبیرخانه مناسب‌سازی فقط وظیفه نظارت را بر عهده داریم. در این ستاد هم مدیرانی داشتیم كه معلول بوده‌اند و كاملاً دغدغه‌مند هستند.»

دسترسی سریع
خط آزاد