حسن مطلع اول تا سیزده فروردین از ساعت 22:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

حسن مطلع

مهمان داریم چه مهمانی! مهمان از شهرستان در ایام نوروز

میهمانی رفتن و میهمانی دادن یكی دیگر از رسوم نوروز است. و طبیعی است كه گاهی از دیگرشهرها هم میهمان به دیدار ما بیاید و حالا با مقوله های جدیدی مواجه می شویم مثل خوراك،جای خواب،گردش و ... میهمان شهرستانی موضوع حسن مطلع روز هشتم فروردین.

1397/01/05
|
15:08
|

ایرانی ها معروف به میهمان نوازی هستن اما اینروزها با تغییر شرایط زندگی و تبدیل خانه های بزرگ و چند اتاقه و حیاط و ... به واحدهای آپارتمانی چندواحده در یك طبقه شاید پذیرش میهمان آن هم میهمانی كه از شهر و دیار دیگری آمده و قصد چندروز ماندن را دارد دیگر با خلق و خوی میهمان نوازی ما هماهنگ نباشد و به تعبیر هم صاحب خانه معذب است و هم میهمان و از دیگر سو همسایه ها هم چندان موافق این چنین میهمان هایی نباشند. از اینها گذشته كارشناسان برنامه حسن مطلع كه تمام مراسم نوروزی را رصد می كنند نتوانستند میهمان از راه دور را نادیده بگیرند و درباره اش سكوت كنند روز هشتم فروردین را به میهمان شهرستانی اختصاص دادند. میهمان ویژه امروز شروین سلیمانی شاعر و طنز پرداز است.

دسترسی سریع
حسن مطلع