كیلومتر 88 شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:30 به مدت 15 دقیقه

كسانی كه مجوز دور زدن قانون را صادر می كنند

برنامه "كیلومتر88" سه شنبه رادیوجوان؛ ،از قانون گرایی و قانون گریزی صحبت خواهد كرد و از مخاطبین خواهد پرسید كه چقدر قانون گرا یا قانون گریز هستند؟رعایت چه قوانینی آسان است؟ترجیح می دهند كدام قوانین را دور بزنند؟

1397/06/13
|
09:59
|

به گزارش گروه چندرسانه ای رادیو جوان؛ برنامه "كیلومتر "88 سه شنبه رادیوجوان؛ ،از قانون گرایی و قانون گریزی صحبت خواهد كرد و از مخاطبین خواهد پرسید كه چقدر قانون گرا یا قانون گریز هستند؟رعایت چه قوانینی آسان است؟ترجیح می دهند كدام قوانین را دور بزنند؟و آیا ریشه رواج قانون‌گریزی در انسان ها است، یا مشكل از نارسایی خود قوانین است؟

پایگاه اطلاع رسانی جهاد دانشگاهی در مقاله ای به قلم محسنی رضاعلی می نویسد: وجود نظم اجتماعی و احترام به قوانین و مقررات از ضروریات حیاتی هر جامعه است. قانون راه و رسم و نظم و نظام مصوب است كه زندگی اجتماعی انسان ها را امنیت بخشیده و سلامت جامعه را تامین می كند.مهم ترین هدف قانون گذاری به تامین نظم و امنیت و تعیین حد و مرز و عدم گرایش انسان ها به بی نظمی، هنجارشكنی و قانون شكنی است. قانون گریزی كه از آن تحت عنوان یك معضل اجتماعی نام برده می شود، و سلامت جامعه را تهدید می كند، برخاسته از ناسازگاری هایی است كه بر روابط فرد و جامعه حاكم است. این ناسازگاری ها كه معلول عوامل خرد و كلان است سبب می شود تا همبستگی و انسجام اجتماعی تضعیف شود و وحدت سازمانی جامعه به خطر افتد و شرایط بی هنجاری در جامعه حاكم گردد.

انتهای پیام/

دسترسی سریع
كیلومتر 88