كیلومتر 88 شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:30 به مدت 15 دقیقه

خیرخواه بودن یعنی چه؟ آنچه كه برایش می‌خواهی!

همه ما آدمهای خیرخواه را دوست داریم و گاهی خودمون دلمون خواسته كه هركاری از دستمون برمیاد برای شادكردن دیگران انجام بدیم.آدمهای خیرخواه بزرگن و بزرگواری رو ترسیم می كنن. 28خرداد"كیلومتر 88" بررسی كرد.

1397/03/30
|
08:43
|

به گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان؛ همه ما آدمهای خیرخواه را دوست داریم و گاهی خودمون دلمون خواسته كه هركاری از دستمون برمیاد برای شادكردن دیگران انجام بدیم.آدمهای خیرخواه بزرگن و بزرگواری رو ترسیم می كنن. 28خرداد"كیلومتر 88" بررسی كرد.

خیرخواهی یعنی خواستن خیر و خوبی برای دیگران كه در فرهنگ انسان ساز اسلام از منزلتى والا برخوردار است. «خیرخواهى» گاهی با «نصیحت» هم معناست و نصیحت یعنى درخواست عمل یا سخنى كه مصلحتِ كننده آن كار و گوینده آن سخن را در پى داشته باشد یا دعوت به آنچه كه صلاح مخاطب در آن باشد و نهى از چیزى كه تباهى و فساد در پى دارد.بنابراین، ناصح و خیرخواه كسى است كه به كردار و گفتار نیك راهنمایى كند. اگر تعداد آدمهای خیرخواه یك جامعه افزایش بیابد امید و نشاط در جامعه نشر پیدا می كند.

انتهای پیام/

دسترسی سریع
كیلومتر 88