حس ورزش از اول تا سیزدهم فروردین از ساعت 8:00 به مدت 10 دقیقه

رادیو جوان

حس ورزش

حس ورزش

الهه احمدی قهرمان تیر اندازی با تفنگ بادی است او مادر یك كودك سه و نیم ساله است

1396/01/01
|
13:39
|

حس ورزش سراغ مادری رفته كه خودش علاوه بر مادر بودن و وظایف مادری، قهرمان تیر اندازی با تفنگ بادی است او بعضی مواقع در تمرین ها با كودك 3 و نیم سالش حاضر می شود

دسترسی سریع
حس ورزش