حس ورزش از اول تا سیزدهم فروردین از ساعت 8:00 به مدت 10 دقیقه

رادیو جوان

حس ورزش

حس ورزش

آدم های بااراده اگر هدفشون درست باشه حتما تیرشون به هدف می خوره مهمان برنامه حس ورزش یك خانم بااراده به نام زهرا نعمتی است

1395/12/28
|
10:24
|

در اولین برنامه حس ورزش گفتگو می شود با زهرا نعمتی پرچم دار المپیك ریو 2016 او ورزش حرفع=ه ای را از سال 2008 بعد از المپیك پكن آغاز می كند او می گوید تیر و كمان یك ورزش ذهن هم هست

دسترسی سریع
حس ورزش