بی زحمت پنج شنبه و جمعه از ساعت 20:00 به مدت 25 دقیقه

رادیو جوان

بی زحمت

حالا كه چی حالا که چی؟1396/05/06

اگر بی هدف کاری انجام دهیم بلای جانمان خواهد شد

1396/05/04
|
11:18

برای همه ما پیش آمده که در ابتدای انجام کاری با شوقو اشتبیاق به سمت آن رفتیم اما در نهایت با یک یاس فلسفی عظیم از خودمان پرسیدیم حالا که چی؟. . جمعه در برنامه بی زحمت پاسخی طنز و جالب به تمام سوالهای حالا که چی ذهن شما خواهیم داد .اگر در پی شنیدن جواب هستید با ما همراه شوید

دسترسی سریع
بی زحمت