بی زحمت پنج شنبه و جمعه از ساعت 20:00 به مدت 25 دقیقه

رادیو جوان

بی زحمت

حالا كه چی حالا كه چی؟1396/05/06

اگر بی هدف كاری انجام دهیم بلای جانمان خواهد شد

1396/05/04
|
11:18
|

برای همه ما پیش آمده كه در ابتدای انجام كاری با شوقو اشتبیاق به سمت آن رفتیم اما در نهایت با یك یاس فلسفی عظیم از خودمان پرسیدیم حالا كه چی؟. . جمعه در برنامه بی زحمت پاسخی طنز و جالب به تمام سوالهای حالا كه چی ذهن شما خواهیم داد .اگر در پی شنیدن جواب هستید با ما همراه شوید

دسترسی سریع
بی زحمت