بی زحمت پنج شنبه و جمعه از ساعت 20:00 به مدت 25 دقیقه

رادیو جوان

بی زحمت

بی زحمت

پنجشنبه و جمعه ساعت20

1396/03/10
|
13:37
|

زندگی مثل یه بوم رنگه هرعملی كه از شما سر بزنه مطمئنا روزی به خودتون برمیگرده و چه بهتر كه رفتارای ما بهترین باشه تا اتفاق بدی برامون نیافته .در برنامه جمعه شب بی زحمت قراره با زبان طنز به این موضوع بپردازیم و ببینیم بهترین عمل در برابر عكس العمل روزگار چیه . شنیدن این برنامه رو به همه شما توصیه میكنیم.

دسترسی سریع
بی زحمت