گل یا پوچ پنج شنبه ها از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه

خداحافظی

آخرین گل یا پوچ

1396/07/02
|
13:04

ما، همه ی بچه های گل یا پوچ از حضور تک تک شما تشکر می کنیم که در این چند ماه ما رو تنها نگذاشتید. شما افتخار ما هستید و حضورتون دلگرمی ماست.
الهی مشتاتون همیشه گل باشه...
خدانگهدار!

دسترسی سریع
گل یا پوچ