اینجا شب نیست (بامداد چهارشنبه) بامداد چهارشنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه

رادیو جوان

اينجا شب نيست (بامداد چهارشنبه)

مدیریت آب و خاك آب را گل نكنیم

بررسی مدیریت آب و خاك در ایران

1397/02/04
|
12:41
|

مدیریت منابع آب در توسعه بخش كشاورزی حیاتی است زیرا این بخش به عنوان یكی از حوزه های اشتغال زا و تامین امنیت غذایی كشور در اولویت برنامه ها است و مدیریت بهینه آب و بهره برداری حداكثر از آن در چرخه تولیدات كشاورزی اهمیت بسزایی دارد. پس اصلاح الگوی مصرف آب در دراز مدت در راستای مدیریت منابع آب برای مقابله با بحران خشكسالی امری بدیهی به شمار میرود. همچنین توجه به حفاظت و مدیریت منابع خاك ضمن افزایش كیفیت خاك بدون شك اثرات قابل توجهی بر افزایش كمی منابع آب و بهره وری آن و همچنین ارتقاء كیفیت آب دارد بامداد پنجم اردیبهشت ماه در برنامه اینجا شب نیست پیرامون مدیریت آب و خاك صححبت خواهیم كردو نظر شما عزیزان را در این زیمنه خواهیم پرسید اگر تمایل به كسب اطلاعات بیستر در این زمینه هستید شنیدن بنرامه اینجا شب نیست را از دست ندهید

دسترسی سریع
اینجا شب نیست (بامداد چهارشنبه)