فصل اول شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:25 به مدت 15 دقیقه

فصل اول فصل اول و وضعیت كسب و كار

دوشنبه 30 دی فصل اولُ با موضوع هفتگی وضعیت كسب و كار شنیدید.

1398/11/01
|
11:31
|

این نكتۀ مهمیه كه در كسب و كار امروزی صرفا به رشد فروش و درآمدزایی فكر نكنیم و بدونیم كه رشد كسب و كار عوامل و پیش نیازهای گوناگونیُ دربرمی‌گیره و لازمه كه هر صاحب كسب و كاری تلاش كنه كه تا موقعیت كاری خودشُ پویا نگه داره و به ركود و ثبات نرسه. چگونگی انجام دادن این كار موضوع گفتگوی این قسمت از برنامه فصل اول بود.

فصل اولُ هر روز هفته از شنبه تا چهارشنبه بشنوید. ضمنا می‌تونید از طریق سایت رادیو جوان و بخش آرشیو برنامه‌ها این قسمت و قسمت‌های دیگر رو دریافت كنید.

تهیه كننده: علی نوبخت
گوینده: پروین كرمی
گزارشگر: فریبا آیینی

دسترسی سریع
فصل اول