دوباره آسمان آبی دوشنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

دوباره آسمان آبی

ساختمان سبز ساختمان‌‌‌‌های سبز و اهمیت پرداختن به آن

چطور می توان با ساختن ساختمان‌های سبز به حفظ محیط زیست کمک کرد

1396/07/04
|
11:21

در برنامه‌ی دوشنبه شب «دوباره آسمان آبی» سوم مهرماه در باره‌ی خانه ی سبز، شهرسبز و ساختمان سبز صحبت شد. در این برنامه با حضور کارشناس برنامه، جناب آقای دکتر عامری، اهمیت ساختن این ساختمان‌ها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به گفته‌ی ایشان کشور ایران در تلاش است تا با آموزش و حمایت از ساختن این نوع ساختمان‌ها در کشور بتواند بخش بزرگی از مشکلات محیط زیستی را ازمیان برداد زیرا به گفته ی ایشان در تاریخ و تمدن ما چنین ساختمان‌هایی وجود داشته و امروزه تنها با استفاده از معماری تاریخی کشورمان می توانیم به این صنعت دست یابیم. گفتنی است ادامه‌ی بحث ساختمان‌های سبز هفته آینده‌ی در همین برنامه پخش خواهد‌شد.

دسترسی سریع
دوباره آسمان آبی