دوباره آسمان آبی دوشنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

دوباره آسمان آبی

ساختمان سبز ساختمان‌‌‌‌های سبز و اهمیت پرداختن به آن

چطور می توان با ساختن ساختمان‌های سبز به حفظ محیط زیست كمك كرد

1396/07/04
|
11:21
|

در برنامه‌ی دوشنبه شب «دوباره آسمان آبی» سوم مهرماه در باره‌ی خانه ی سبز، شهرسبز و ساختمان سبز صحبت شد. در این برنامه با حضور كارشناس برنامه، جناب آقای دكتر عامری، اهمیت ساختن این ساختمان‌ها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به گفته‌ی ایشان كشور ایران در تلاش است تا با آموزش و حمایت از ساختن این نوع ساختمان‌ها در كشور بتواند بخش بزرگی از مشكلات محیط زیستی را ازمیان برداد زیرا به گفته ی ایشان در تاریخ و تمدن ما چنین ساختمان‌هایی وجود داشته و امروزه تنها با استفاده از معماری تاریخی كشورمان می توانیم به این صنعت دست یابیم. گفتنی است ادامه‌ی بحث ساختمان‌های سبز هفته آینده‌ی در همین برنامه پخش خواهد‌شد.

دسترسی سریع
دوباره آسمان آبی