دایره پنج شنبه ها از ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه

دلخوری در زندگی مشترك دلخور باشی، دلخور می‌شم

چطور دلخوری‌ها را در زندگی مشترک مدیریت کنیم.

1398/09/10
|
10:32

مطمئنا در زندگی مشترک دلخوری برای هر زوج جوانی به وجود میاد و گاهی از دست یکدیگر به شدت عصبانی و ناراحت خواهند شد. اما بعد از دلخوری‌هایی که از یکدیگر پیدا می‌کنیم، چطور باید این وضعیت پیش آمده را مدیریت کنیم تا به زندگی و روابط ما آسیبی نرسد.

در برنامۀ این هفتۀ دایره همراه با جناب دکتر پیرایش دربارۀ این مهارت‌ها صحبت کردیم و از ایشان برای مدیریت دلخوری‌هایمان راهکار خواستیم. در ادامه نیز شنوندگان با تماس‌هایی که با برنامه داشتند به طرح سوالات خود در این زمینه پرداختند که دکتر پیرایش به آنها پاسخ داد و در نهایت راهکارهای مقابله با این مشکل را مرور کرد.

این برنامه با موضوع ازدواج هر پنجشنبه از شبکۀ رادیویی جوان پخش خواهد شد.

دسترسی سریع
دایره