دایره پنج شنبه ها از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

دلخوری در زندگی مشترك دلخور باشی، دلخور می‌شم

چطور دلخوری‌ها را در زندگی مشترك مدیریت كنیم.

1398/09/10
|
10:32
|

مطمئنا در زندگی مشترك دلخوری برای هر زوج جوانی به وجود میاد و گاهی از دست یكدیگر به شدت عصبانی و ناراحت خواهند شد. اما بعد از دلخوری‌هایی كه از یكدیگر پیدا می‌كنیم، چطور باید این وضعیت پیش آمده را مدیریت كنیم تا به زندگی و روابط ما آسیبی نرسد.

در برنامۀ این هفتۀ دایره همراه با جناب دكتر پیرایش دربارۀ این مهارت‌ها صحبت كردیم و از ایشان برای مدیریت دلخوری‌هایمان راهكار خواستیم. در ادامه نیز شنوندگان با تماس‌هایی كه با برنامه داشتند به طرح سوالات خود در این زمینه پرداختند كه دكتر پیرایش به آنها پاسخ داد و در نهایت راهكارهای مقابله با این مشكل را مرور كرد.

این برنامه با موضوع ازدواج هر پنجشنبه از شبكۀ رادیویی جوان پخش خواهد شد.

دسترسی سریع
دایره