دایره پنج شنبه ها از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

عادت‌های مجردی عادت‌های مجردی، زندگی زناشویی

تاثیر عادت‌های مجردی در زندگی زناشویی چگونه است؟

1398/08/20
|
11:49
|

در برنامۀ این هفتۀ دایره همراه با دكتر بابامرادی دربارۀ عادت‌های آسیب‌زای دوران مجردی صحبت كردیم. دكتر بابامرادی، در این برنامه با اشاره به این نكته كه بعد ازدواج اگر از دوران مجردی خود بیرون نیاییم، می‌توانیم از زندگی زناشویی خسته شویم و تصور كنیم كه تصمیم ازدواج ما تصمیم اشتباهی بوده، اذعان داشت اولین اقدام برای مسیر ازدواج زمانی صورت می‌گیرد كه هر كسی آگاهی‌های لازم در ارتباط با بلوغ در جنبه‌های گوناگون دربارۀ خودش داشته باشد و انواع بلوغ شامل بلوغ جسمانی، بلوغ عاطفی، بلوغ روانی، بلوغ فكری، بلوغ اجتماعی و بلوغ اقتصادی می‌شود. این روانشناس با بیان اینكه هر فردی بیش از دو دهه از عمرش را به صورت مجردی و با مسئولیت‌های خاص این دوره گذرانده است، افزود: تغییر عادت‌ها كار آسانی نخواهد بود و باید با آگاهی، پذیرش و در فرایند ارتباطی این تغییرات صورت پذیرد. در ادامۀ این برنامه و در بخشی مجزا نیز به سوالات تلفنی مردمی مبنی بر مطرح كردن مشكلات خود در این زمینه پاسخ داده شد. این برنامه چند هفته‌ای است به صورت زنده پخش می‌شود. هر پنجشنبه آمادۀ حضور شما از طریق شماره تلفن‌هایی است كه در برنامه مطرح خواهد كرد.

برنامۀ دایره با تهیه‌كنندگی مجتبی حسنی، هر هفته پنج شنبه‌ها از شبكه رادیویی جوان پخش خواهد شد.

دسترسی سریع
دایره