دایره پنج شنبه ها از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

زندگی مشترك خوشبختی در زندگی مشترك

چطور در زندگی مشترك خوشبخت باشیم.

1398/06/17
|
12:27
|

زندگی مشترك موفق از دریچۀ نگاه هر شخص متفاوته. برخی زندگی مشترك موفق را فقط در وضعیت مالی قابل توجه و زندگی مرفه می‌دانند. بعضی دیگر به صرف وجود عشق و علاقه آن را زندگی مشترك موفق می‌نامند. و این تعاریف از زندگی مشترك موفق نتیجۀ تفكر، تربیت، شرایط زندگی و فرهنگ فرد است. اگر در كالبد زندگی قرار بگیریم قطعا حس خوشبختی و آرامش تعریفی تمام شده برای زندگی مشترك موفق است و خوشبختی حس و شرایطی كاملا نسبی است كه هرگز نمی‌توان برای آن قرار داد و ماده‌ای تنظیم كرد و هرگز نمی‌توان بنا بر وضعیت مادی و عینی زندگی میزان خوشبختی كسی را قضاوت كرد، چون حسی كاملا درونی است كه دلیل آن هر چیزی ممكن است باشد.

در برنامه این هفتۀ «دایره» همراه با دكتر بابا مرادی، دربارۀ خوشبختی در زندگی زناشویی صحبت كردیم و ایشان با ارائۀ راه‌های گوناگون به حل مشكلات زندگی مشترك پرداخت.

این برنامه هر پجشنبه ساعت 12 از شبكۀ رادیویی جوان پخش خواهد شد. شما می‌توانید برای شنیدن این برنامه به سایت رادیو جوان قسمت آرشیو برنامه‌ها مراجعه كنید.

دسترسی سریع
دایره