دایره پنج شنبه ها از ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه

مهریه همه چیز دربارۀ مهریه و میزان آن

آیا میزان زیاد مهریه ممکن است ضامن خوشبختی باشد؟

1398/04/23
|
15:55

در برنامۀ این هفتۀ دایره همراه با کارشناس برنامه، دکتر بابامرادی، دربارۀ مهریه و مشکلاتی که میزان زیاد آن ممکن است ایجاد کند صحبت کردیم. در این برنامه به گفتۀ دکتر بابامرادی تعامل و مصالحه در میزان مهریه به گونه‌ای که هم حقوق زن رعایت شده و هم خطری مرد را تهدید نکند، ضامن خوشبختی است و در غیر این صورت خطری برای دوام زندگی زناشویی محسوب می‌شود. وی در پایان با ارائۀ راهکارهایی توصیه‌های مفیدی در میزان مهریه و نحوۀ طلب کردن آن از طرف زوجه بیان کرد.

برنامۀ دایرۀ هر پنجشنبه ساعت 12 از شبکه رادیویی جوان پخش می‌شود. برای شنیدن این برنامه می‌توانید به سایت رادیو جوان قسمت آرشیو برنامه‌ها مراجعه کنید.

دسترسی سریع
دایره