دایره پنج شنبه ها از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

مهریه همه چیز دربارۀ مهریه و میزان آن

آیا میزان زیاد مهریه ممكن است ضامن خوشبختی باشد؟

1398/04/23
|
15:55
|

در برنامۀ این هفتۀ دایره همراه با كارشناس برنامه، دكتر بابامرادی، دربارۀ مهریه و مشكلاتی كه میزان زیاد آن ممكن است ایجاد كند صحبت كردیم. در این برنامه به گفتۀ دكتر بابامرادی تعامل و مصالحه در میزان مهریه به گونه‌ای كه هم حقوق زن رعایت شده و هم خطری مرد را تهدید نكند، ضامن خوشبختی است و در غیر این صورت خطری برای دوام زندگی زناشویی محسوب می‌شود. وی در پایان با ارائۀ راهكارهایی توصیه‌های مفیدی در میزان مهریه و نحوۀ طلب كردن آن از طرف زوجه بیان كرد.

برنامۀ دایرۀ هر پنجشنبه ساعت 12 از شبكه رادیویی جوان پخش می‌شود. برای شنیدن این برنامه می‌توانید به سایت رادیو جوان قسمت آرشیو برنامه‌ها مراجعه كنید.

دسترسی سریع
دایره