دایره پنج شنبه ها از ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه

خطای شناختی زمان دادن راهی برای زندگی بهتر

خطای شناختی چیست و چه عواقبی دارد

1397/05/13
|
14:43

پنجشنبه مورخ یازدهم مرداد ماه در برنامه دایره درباره مسئله خطای شناختی و مشکلاتی که این مسله میتواند در زندگی مشترک به وجود بیاورد با هم صحبت کردیم. در این برنامه که طبق روال هر هفته همراه با چند زوج داوطلب و دکتر بابامرادی کارشمناس برنامه اجرا شد درباره افرادی صحبت کردیم که فکر میکنند همه چیز را میدانند وبرای همین لزومی نمیبییتد تا با سوال پرسیدنهمسر خود را بهتر بشناسندو همین مسئله رفته رفته در زندگی انها خلل ایجا کرده و بعضا باعث از هم گسیختگی زندگی مشترکشان خواهد شد در ادامه چند زوج شرکت کننده از تحربیات خود در این زمنیه صحبت کرده و از کارشناس برنامه راهکار برای حل مشکل ر ا جویا شدند که در پایان دکتربابامرادی با ارئه راهکارهایی برای حل این مسئله سعی در راهنمایی زوج داوطلب و تمام نشوندگانی داشت که به نوعی با مشکل خطای شناختی در زندگی دست و پنجه نرم میکنند

دسترسی سریع
دایره