نبض شنبه تا چهارشنبه از ساعت 23:30 به مدت 15 دقیقه

نكات مهم در پیشگیری و كنترل فردی كرونا در برنامه نبض دوشنبه نوزدهم اسفند درباره نکات مهم در پیشگیری و کنترل فردی کرونا صحبت شد

خود مراقبتی فردی و اجتماعی مهمترین اصل برای پیشگیری از شیوع بیماری‌های ویروسی از جمله کرونا ویروس است که در این روزها باید اهمیت ویژه ای از نگاه بهداشتی به آن داد.

1398/12/20
|
10:36

خود مراقبتی به فعالیت‌هایی گفته می شود که افراد برای مراقبت از خود یا خانواده برای حفظ سلامت و پیش‌گیری از ابتلا به بیماری‌ها انجام می‌دهند زیرا خود مراقبتی ستون سلامت انسان را تشکیل می دهد.
درخود مراقبتی درسطح فردی باید با بهره گیری از دانش، تونایی و مهارت، نسبت به مراقبت ازخودهنگام بیماری یا پیش از بیماری اقدام کرد.
در خود مراقبتی گروهی، افراد از طریق تشکیل گروه‌ های همسان و مشارکت در خود مراقبتی مانند آموزش در فضای مجازی از مزایای خود مراقبتی بهره مند می‌شوند.
سلامت شاخص پایه دردستیابی به توسعه پایدار است که با خود مراقبتی در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی حاصل می شود به همین دلیل کارشناسان حوزه بهداشت و درمان تاکید بررفتارهای سلامت محور بسط دهنده دایره کیفیت زیستی دارند.
خودمراقبتی رفتاری داوطلبانه و آموخته شده است و حق و مسئولیتی همگانی محسوب می‌شود که افراد برای حفظ سلامت خود، خانواده و نزدیکان خود انجام می‌دهند.
یکی از مهمترین مسائل درزمینه تضمین سلامت جامعه، توانمندسازی اجتماع محور و ارائه آموزش‌های لازم در زمینه خودمراقبتی است ودرواقع باید خودمراقبتی را یکی از قطعات مهم تضمین کننده سلامت جامعه دانست.
خودمراقبتی فعالیتی است که مردم برای تامین، حفظ و ارتقای سلامت خود انجام می‌دهند، اما گاهی این مراقبت به فرزندان، خانواده، دوستان و جامعه پیرامونی هم گسترش پیدا می‌کند.

دسترسی سریع
نبض