صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30 به مدت 10 دقیقه

یک حمله قلبی (سکته قلبی) زمانی رخ می دهد که یک منطقه از عضله قلب به علت نرسیدن اکسیژن کافی به آن محل دچار صدمه دائمی یا مرگ شود.

بیشتر حملات قلبی توسط یک لخته که یکی از رگهای کرونر را مسدود می کند (رگهای خونی که خون و اکسیژن را به عضله قلب می رسانند) ایجاد می شوند.لخته معمولاًدر یک رگ کرونر که قبلاً بعلت تغییرات آترواسکلروز باریک شده ،تشکیل می شود.پلاک آترواسکلروزی داخل دیواره رگ گاهی ترک بر می دارد و این امر تشکیل لخته را ،که ترومبوز نیز نامیده می شود،شروع می کند.
لخته درون رگ کرونری جریان خون و اکسیژنرسانی به عضله قلبی را مختل می کند،که سبب مرگ سلولهای قلبی در آن ناحیه می شود.ماهیچه قلبی آسیب دیده توانایی خود برای انقباض را از دست می دهد،و عضله قلبی باقیمانده برای جبران منطقه آسیب دیده واردعمل خواهد شد.
گاهی ،استرس شدید ناگهانی می تواند یک حمله قلبی را شروع کند.
تخمین دقیق شیوع حملات قلبی دشوار است زیرا حدود 200,000 تا 300,000 بیمار هر ساله در آمریکا قبل از رسیدن به خدمات پزشکی می میرند.تخمین زده می شود که تقریباً 1 میلیون بیمار هر ساله با حمله قلبی به بیمارستان مراجعه می کنند. حمله قلبی یک اورژانس پزشکی است!بستری و احتمالاً مراقبتهای ویژه مورد نیاز است.پایش مداوم نوار قلب سریعاًآغاز می شود،زیرا آریتمی های کشنده (ضربانات نامنظم قلبی) مهمترین علت مرگ در چند ساعت اول پس از حمله قلبی هستند.
اهداف درمان شامل توقف پیشرفت حمله قلبی ،کاهش بار قلب و پیشگیری از عوارض می باشد .

مرتبط با این خبر

  • در برنامه نبض پنچشنبه سی ام شهریود درباره درمان مجدد ریشه دندان و تعداد کانال های دندادن ها صحبت میکنیم.

  • در برنامه نبض جمعه سی و یکم شهریور درباره عدم تعادل در بیماران قلبی صحبت میکنیم.

  • در برنامه نبض چهارشنبه بیست و نهم شهریور درباره آسم شدید صحبت میکنیم.

  • در برنامه نبض سه شنبه بیست و هشتم شهریور درباره تومور غدد بزاقی صحبت میکنیم.

  • در برنامه نبض دوشنبه بیست و هفتم شهریور درباره جراحی زیبایی و توریسم درمانی صحبت میکنیم.

  • در برنامه نبض یکشنبه بیست و ششم شهریور درباره درمان عفونت ادراری در بیماران مبتلا به ام اس صحبت میکنیم.

  • در برنامه نبض یکشنبه نوزدهم شهریور درباره درمان آرتروز زانو صحبت میکنیم.

  • در برنامه نبض شنبه بیست و پنجم شهریور درباره عوارض دیالیز صحبت میکنیم.

  • در برنامه نبض پنجشنبه بیست و سوم شهریور درباره حساسیت به دارو صحبت میکنیم.

  • در برنامه نبض چهارشنبه بیست و دوم شهریور درباره تبدیل آسم به آلرژی صحبت میکنیم.