از زبان برگ پنج شنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 25 دقیقه

شاعر كتاب «كاج های لجباز» در برنامه از زبان برگ

برنامه «از زبان برگ»، با محوریت موضوع كتاب و كتابخوانی پنجشنبه بیست و پنجم آذر ساعت 23:00 به روی موج شبكه جوان می رود.

1395/09/24
|
14:01
|

در این برنامه در بخش نقد و بررسی مجموعه شعر « هیاكل » نوشته «محمد آزرم » با حضور« علیرضا بهنام » منتقد ادبیات مورد بررسی قرار می گیرد
این كتاب در واقع یك شعر بلند است كه چند تكه است و یك ساختار كلاسیك دارد. در این شعر، زبان را به صورت كلاژ به كار گرفته شده است.. «هیاكل» یك شعر موزاییكی است
این كتاب توسط انتشارات سرزمین اهورایی راهی بازار كتاب كشور شده است.
.همچنین در بخش مهمان جوان با «صابر سعدی پور»، شاعر كتاب «كاج های لجباز» گفتگو می شود . كتاب كاج های لجباز در جشنواره های مختلف شعر برگزیده شده است.
از زبان برگ با اجرای « ابوالفضل پاشا» و با تهیه كنندگی « معصومه سادات علوی نكو» به روی آنتن شبكه رادیویی جوان می رود

دسترسی سریع
از زبان برگ