از زبان برگ پنج شنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 25 دقیقه

«پرشیا » در «از زبان برگ» نقد و بررسی می شود

برنامه «از زبان برگ»، با محوریت موضوع كتاب و كتابخوانی جمعه بیست و ششم شهریور ساعت 18 به روی موج شبكه جوان می رود.

1395/06/23
|
10:57
|

در این برنامه ، در بخش «كتاب اولی ها»، «یاسر احمدوند»با كتاب «باد خاطره ها را نمی برد » معرفی می شود این كتاب مجموعه ای از هایكوهای یاسر احمدوند است كه توسط انتشارات « فصل پنجم» به چاپ رسیده است.
همچنین در بخش نقد و كارشناسی كتاب « پرشیا» تالیف «عباس قدیانی » با با حضور «معصومه پاك روان » ، نقد و بررسی می شود.
این كتاب سرگذشت پنج هزار سال تمدن ، هنر و فرهنگ ایران را از دوره ایران باستان تا سلسله قاجاریه شرح می دهد و توسط نشر «آرون» در 960صفحه منتشر شده است
در بخش دیگر برنامه از زبان برگ، تازه های نشر كشور معرفی می شود
«ابوالفضل پاشا» مجری كارشناس و «مجتبی پرآزین» گزارشگر این برنامه است.
از زبان برگ با تهیه كنندگی « معصومه سادات علوی نكو» به روی آنتن شبكه رادیویی جوان می رود

دسترسی سریع
از زبان برگ