از زبان برگ پنج شنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 25 دقیقه

نقد و بررسی كتاب «پیدا و پنهان» مجموعه ای از طرح های « سید اسدالله شریعت پناهی» در از زبان برگ

برنامه «از زبان برگ»، با محوریت موضوع كتاب و كتابخوانی جمعه نوزدهم شهریور ساعت 18 به روی موج شبكه جوان می رود.

1395/06/17
|
23:18
|

در این برنامه ، در بخش «كتاب اولی ها»، «مریم راد»با كتاب «آشنای عشق » معرفی می شود این كتاب توسط نشر شانی منتشر شده است.
همچنین در بخش نقد و كارشناسی كتاب « پیدا و پنهان » مجموعه ای از طرح های «سید اسدا... شریعت پناهی » با با حضور «سعید چاواری » ، نقد و بررسی می شود.
كتاب «پیدا و پنهان» مجموعه نقاشی های سید اسدالله شریعت پناهی در سبك نو شامل آثاری از سال 1382 تا 1392 است كه در شمارگان هزار جلد به دو زبان انگلیسی و فارسی گردآوری شده است
در بخش دیگر برنامه از زبان برگ، تازه های نشر كشور معرفی می شود
«ابوالفضل پاشا» مجری كارشناس و «مجتبی پرآزین» گزارشگر این برنامه است.
از زبان برگ با تهیه كنندگی « معصومه سادات علوی نكو» به روی آنتن شبكه رادیویی جوان می رود

دسترسی سریع
از زبان برگ