دیدار پنج شنبه ها از ساعت 21:30 به مدت 25 دقیقه

علیرضا بدیع میهمان دیدار

دیدار هر هفته میزبان هنرمندان است در شبكه جوان

1395/02/28
|
17:30
|

دیدار برنامه است گفتگو محور پنجشنبه ها از شبكه جوان و این هفته علیرضا بدیع میهمان دیدار

دسترسی سریع
دیدار