ده ترین پنج شنبه از ساعت 23:30 به مدت 30 دقیقه

زیبا ترین كویر ایران

این هفته، ده ترین، ده تا از زیبا ترین كویرهای ایران رو معرفی میكنه...

1395/02/08
|
12:08
|

اونهایی كه، كویر دوست دارن ن ن ن، كویر رفتن ن ن ن ، در مناطق كویری زندگی میكن ن ن ن و حتی دوستانی كه فقط عكس كویر دیدن ن ن ن ، حدس میزنن زیبا ترین كویر ایران كجاست؟

این هفته ده ترین و زیبا ترین كویر های ایران رو از دست ندیدددددددددددددد....

دسترسی سریع
ده ترین