توپ پنج شنبه ها از ساعت 19:00 به مدت یك ساعت

توپ

از اون جایی كه ما ایرانی ها هر جا باشیم توپ توپیم حالا چند ساله ستاره سازی هم می كنیم برای تیم ملی خودمون یك طرف برای تیم ملی دیگر كشور ها هم ستاره می فرستیم .

1396/02/17
|
09:07
|

اگه خواستید این برنامه طنز ورزشی رو بشنوید هر هفته پنج شنبه و جمعه ها ساعت 17 تا 18 .
این هفته در برنامه توپ شبكه جوان در مورد ستاره های تیم های ملی و ستاره هایی كه به باشگاه های دیگر كشور ها می فرستیم صحبت شد حتی اگه یادتون باشه در المپیك اخیر هم یكی از مدال آوران تیم ملی آذربایجان یك ایرانی بود

دسترسی سریع
توپ