خانه ام همین جاست پنج شنبه از ساعت 15:00 به مدت 30 دقیقه

خانه ام همین جاست

عنوان: خانه ام همین جاست
زبان:رادیو جوان چینش:راست به چپ
چكیده:
گمنامی....!
گمنام ها راه حسین را انتخاب كردند و به بهترین وجه به خدا رسیدند..
در زمین گمنام و در آسمان مشهور عالم هستی ..ای شهید گمنام...

1395/04/23
|
16:26
|

در بخش معرفی كتاب در حوزه دفاع مقدس : اقای حسینی نصر كتاب سنگ سلام از محمدرضا بایرامی را به ما معرفی می كنند
در بخش از یك خاك : ختنم اله دانه به معرفی یادمان غرب پرداختند
ودر بخش كاغذ دلتنگی یكی دیگه از نامه های رزمندگان خواننده می شود.

دسترسی سریع
خانه ام همین جاست