خانه ام همین جاست پنج شنبه از ساعت 15:00 به مدت 30 دقیقه

امانتدار خانه ام همین جاست

ما هنوز امانتدار تو هستیم...
ای شهید در این راه یاریمان كن...
در روز مبعث رسول اكرم از امانتداری صحبت می كنیم

1395/02/15
|
09:32
|

برنامه خانه ام همین جاست هر پنجشنبه از سالهای دفاع مقدس صحبت می كند
از شوخی هایی كه در آن روزها اتفاق افتاده گفته می شود
به معرفی یادمان های دفاع مقدس می پردازد
در كاغذ دلتنگی از نامه ها و عاشقانه های شهدا گفته می شود
و هر هفته به معرفی یكی از كتاب های حوزه دفاع مقدس می پردازد

دسترسی سریع
خانه ام همین جاست