خانه ام همین جاست پنج شنبه از ساعت 15:00 به مدت 30 دقیقه

خط مقدم خانه ام همین جاست

شهادت داستان ماندگاری آنانی است كه دانستند دنیا جای ماندن نیست .

1395/03/11
|
12:40
|

خانه ام همین جاسن
این هفته درباره خط مقدم صحبت می كنیم
در بخش از یك خاك یكی از یادمان های غرب را معرفی می كنیم
در بخش كتابخانه یكی از كتاب هایی كه در حوزه دفاع مقدس است را معرفی می كنیم
دلنوشته شهدا را در كاغذ دلتنگی می شنویم
ساعت 14 متنظر شنوده ها هستیم.

دسترسی سریع
خانه ام همین جاست