خانه ام همین جاست پنج شنبه از ساعت 15:00 به مدت 30 دقیقه

ایستادگی خانه ام همین جاست

فرهنگ ایستادگی در دوران دفاع مقدس مشاهده می شود

1395/06/09
|
11:24
|

هر چند جنگ هشت سال طول كشید، هر چند خسارت های جانی و مالی زیادیُ بهمون تحمیل كرد و هر چند زخم های زیادیُ به دل این خانه نشوند ولی بركت های زیادی هم برامون داشت!
«مثل اینكه كمك كرد تا مقاومت خودمونُ به خودمون نشان بدیم»
این جنگ، تنها جنگی بود كه حتی یك وجب از خاك این خانه به دست غریبه ها نیفتاد.
این پیروزی نتیجه ی ایستادگی ما بود.
در این برنامه به تشریح عملیات كربلای 3 پرداختیم
در قسمت معرفی كتاب " كتاب 133 نفر " به شنونده ها پیشنهاد می شود

دسترسی سریع
خانه ام همین جاست