خانه ام همین جاست پنج شنبه از ساعت 15:00 به مدت 30 دقیقه

میدان مین خانه ام همین جاست

در جبهه های جنگ اگر پایت روی مین می رفت شهادت نصیبت میشدحال در جبهه های فرهنگی اهم مین هایی به مراتب خطرناك تر از مین های سالهای دفاع مقدس وجود دارد

1395/05/27
|
09:27
|

خانه ام همین جاست پنجشنبه هابه دفاع مقدس می پردازد
در بخش خاك مشترك به یادمان معرفی یادمان غرب می پردازد
در بخش كتاب در حوزه دفاع مقدس به معرفی كتاب "عشق بدون مرز" نویسنده: خانم منیره سادات موسوی از انتشارات نیستان می پردازد
و در بخش كاغذ دلتنگی یكی دیگه از عاشقانه های شهدا را روایت می كند.

دسترسی سریع
خانه ام همین جاست