خانه ام همین جاست پنج شنبه از ساعت 15:00 به مدت 30 دقیقه

بانوان در سالهای دفاع مقدس خانه ام همین جاست

در روزهای پر از خطر، درد و زخم های عمیق

خانه هم چنان پای برجا بود و مثل روز می درخشید

خانه، روشنایی خودش رو از بانوان قهرمانش می گرفت
از كسانی كه دورتر از حادثه ایستاده بودن و از مردان مبارزشون در دل حادثه حمایت می كردن.

1395/05/12
|
15:49
|

خانه ام همین جاست در از یك خاك به معرفی شهر ایلام در سالهای دفاع مقدس پرداخته
در كاغذ دلتنگی از عاشقانه های رزمندگان با خانواده هایشان می شنویم
و در بخش انتهایی یكی از كتاب هایی كه در حوزه دفاع مقدس به چاپ رسیده با خبر می شویم

دسترسی سریع
خانه ام همین جاست