یك پرونده یك روایت سه شنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 45 دقیقه

عموی خانواده قربانی خشونت برادرزاده‌اش شد

این قسمت از مستند «یك پرونده یك روایت» پرونده قتلی را بازگو كرد كه متهم پرونده به دلیل درگیری با همسایه‌ هم‌جواری‌اش قصد حمله با چاقو به سمت آن‌ها داشت كه عمویش مقابل اقدام او ایستاد و قربانی خشونت او شد.

1401/10/22
|
23:04
|

این قسمت از مستند رادیویی «یك پرونده یك روایت» به پرونده قتلی اختصاص داشت كه ابتدا متهم پرونده به دلیل درگیری با همسایه هم‌جواری‌اش می‌خواست با چاقو به سمت آن‌ها حمله كند كه عمویش مقابل او ایستاد تا مانع درگیری آن‌ها شود. ولی متهم بعد از تهدید، چاقو را به گردن عمویش زد و عمویش فوت كرد.

سرهنگ مهدی حاج‌حمدی، رئیس اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی البرز درباره این پرونده گفت: در تاریخ 26 شهریور سال جاری بود كه گزارش یك فقره قتل عمد در یكی از مناطق غربی شهرستان كرج به پلیس 110 اعلام شد. در این پرونده مردی 40 ساله از ناحیه گردن مورد اصابت چاقو قرار گرفت و فوت كرد.

سرهنگ حاج‌حمدی ادامه داد: این درحالی است كه خانواده مقتول اعلام كرده بودند نزاع و درگیری با همسایه‌شان اتفاق افتاده و همسایه‌شان كه ضارب بوده، متواری شده است. در تحقیقات بعدی پلیس مشخص شد كه عامل جرم از داخل خانواده مقتول بوده است.

متهم پرونده با 22 سال سن با اشاره به درگیری‌هایی كه پیش از وقوع قتل با همسایه‌شان داشت، گفت: من روز درگیری در جایی بودم و مشغول خوردن مشروب بودم. برادرم تماس گرفت و گفت كه همسایه بغلی فحاشی می‌كند. من عصبانی شدم و خیلی هم مست كردم. به‌گونه‌ای بود كه حالت طبیعی نداشتم. حتی نمی‌دانم كجا از ماشین پیاده شدم و كِی رسیدم.

رئیس اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی البرز درباره مصرف مشروبات الكلی متهم پرونده گفت: متهم می‌گوید كه من آن لحظه مست بودم. اما خانواده‌شان منكر این قضیه هستند.

این متهم ادامه داد: نزدیك خانه رسیدم تا با همسایه دعوا كنم. در حال فحاشی با همسایه بودم كه مرا به داخل خانه بردند. بعد عمویم با مادرم صحبت كرد و گفت می‌روم آرام‌اش كنم. به سمت آشپزخانه می‌دوم و چاقو را برمی‌دارم. چاقو را برداشتم و همینكه می‌خواستم از پله‌ها پایین بروم، به زمین خوردم. عمویم مرا به زمین می‌كوبد و برادرم مرا از سمت پا گرفته بود. در حال دست و پا زدن بودم و نمی‌دانم كِی چاقو به عمویم خورد.

سرهنگ حاج‌حمدی در واكنش به اظهارات متهم و تكذیب گفته‌های او توضیح داد: اظهاراتی كه متهم بیان كرد، اینگونه نبوده است. وقتی او به خانه رسید، مستقیم به سمت چاقوی آشپزخانه رفت. همینكه چاقوی آشپزخانه را برداشت، مادرش جلویش را گرفت و گفت كه بیخیال این موضوع شود و این موضوع حل شده است. متهم زیر بار نرفت. مادرش برادر متهم را صدا زد و برادرش هم حریف او نشد. در نهایت مادر متهم عمویشان را كه در نزدیكی آن‌ها زندگی می‌كرد، صدا كرد.

رئیس اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی البرز افزود: همینكه عموی متهم روبه‌رویش ایستاد و برای رفتن او مقابله می‌كرد، او صراحتاً به عمویش گفت: «یا كنار برو وگرنه خودتو می‌زنم». عمویش هم گمان نمی‌كرد كه برادرزاده‌اش اینكار را كند و در نهایت متهم با چاقو به گردن عمویش ضربه زد. پزشكی قانونی این موضوع را تایید كرده و در بازسازی صحنه مشخص شده كه ضربه از چه سمتی به مقتول خورده است.

سرهنگ حاج‌حمدی در پاسخ به این سوال كه متهم چه زمانی خودش را به اداره پلیس معرفی كرد، افزود: حدود سه روز بعد از قتل متهم خودش را معرفی كرد. روز اولی كه این قتل اتفاق افتاد، خانواده اذعان كردند كه همسایه هم‌جواری‌شان عموی خانواده را به قتل رسانده و فرار كرده است. بعد در تحقیقات مشخص شد او (متهم) منجر به وقوع قتل شده است.

متهم پرونده با اظهار پشیمانی از مصرف مشروبات الكلی توضیح داد: هرچه در زندگی‌ام اتفاق افتاد، سر مشروب بود. هرچه بلا سرم آمد، سر الكل بود. فكرش را نمی‌كردم كه روزی به اینجا برسم كه قاتل عموی خودم باشم

دسترسی سریع
یك پرونده یك روایت