آبی روشن دوشنبه ها از ساعت 21:00 به مدت 45 دقیقه

آبی روشن

ابی روشن هر دوشنبه ساعت بیست و یك
هم اندیشی رادیوویی ..

1395/06/07
|
18:07
|

دكتر مریم جلالی و حجت الاسلام محمد برمایی
در مورد این سوال كه چرا ادم عاقل باید ازدواج كند ... با هم به گفتگو می نشینند .

شش كار كرد مهم ازدواج برای جوانان طرح می شود كه از
منظر جهانی هم این كاركرد ها تایید و پذیرفته شده اند

اینكه چرا ازدواج امری مقدس است و این تقدس چگونه و از كجا شكل گرفته است
بخش های دیگر این بارش فكری است

دسترسی سریع
آبی روشن