چهارسو شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:00 به مدت 40 دقیقه

واژه گزینی در زبان فارسی واژه های بیگانه را بیرون كنید!

برنامه زنده ""چهارسو"" امروز سه شنبه سوم مرداد ماه درباره جایگزینی واژه های بیگانه در زبان فارسی صحبت كرده است.

1396/05/03
|
16:20
|

فرهنگستان زبان و ادب فارسی یكی از چهار فرهنگستان در كشور است كه حوزه‌های گوناگون علمی، ادبی، و هنری را در ایران و قلمرو زبان فارسی از جنبه‌های مختلفِ موضوعی تحت پوشش قرار می‌دهند. این فرهنگستان به حوزهٔ زبان و ادبیات فارسی می‌پردازد.
گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی گروهی است در فرهنگستان زبان و ادب فارسی كه واژگان همسنگ با واژگان بیگانه در زبان فارسی را جستجو، پیدا و جایگزین می‌كند.

گفتگوی تلفنی ""چهارسو"" با جناب آقای ظریف از مدیران گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی را از قسمت آرشیو برنامه بشنوید!

دسترسی سریع
چهارسو