صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:00 به مدت 30 دقیقه

تو مسافرتهای تابستونی چه آسیبی به طبیعت زدید


بله جناب بزرگ فامیلشون مرقوم کردن که ..اوه اوه چقدر هم دست خطش عصبانیه بله نوشتند

آهای معلم سرخانه چند هفته پیش این نوادگان خیر ندیده مان را فرستادیم بروند شمال یک استخوانی بترکانند بس که به جانمان نق زدند که تابستانی جایی نرفتند
بعد حالا امروز عکسهای سفرشان را نشانمان دادند از شرمندگی تا جفت سبیل هایمان ارغوانی شدیم ..یعنی در میان یک کُپّه زباله نشسته بودند که تمامش را خودِ چشم درآمده شان تولید کرده بودند . تا ما باشیم دیگر این آمیب های تک یاخته ای را نفرستیم به دل طبیعت ..دل و روده طبیعت را شخم زدند ...

مرتبط با این خبر

  • تکلیف بیست و هفتم شهریور

  • تکلیف بیست و چهارم شهریور

  • تکلیف بیست و سوم شهریور

  • تکلیف بیستم شهریور

  • تکلیف هفدهم شهریور

  • تکلیف شانزدهم شهریور

  • دو قورت و نیمش هم درازه

  • تکلیف سیزدهم شهریور

  • تکلیف دهم شهریور

  • تکلیف ششم شهریور